Visens Skib


Gratis underholdning kl. 20:00 
Hvis ikke storm, vådt vejr eller virus forhindrer det.

Medbring stole eller lignende, tæpper, hvis det bliver køligt, paraplyer, hvis det regner

og drikkevarer, hvis I bliver tørstige - og ikke mindst godt humør og sangglæde.


Kan Visens Skib tage på 20 års jubilæumstogt i 2021?


Fra den 11. juni 2021 er forsamlingsforbuddet afskaffet udendørs.

Men er Visens Skib en udendørs forsamling eller en koncert?


Vi har spurgt de relevante politikredse og hovedparten af dem har svaret, at på et

offentligt tilgængeligt havneområde, hvor alle uhindret kan komme og gå, som de vil, betragtes Visens Skib og eventuelle tilhørere til vores gratis underholdning som en

udendørs forsamling, og vi hverken kan, må eller skal tjekke coronapas.

Det håber vi vil holde vand!


Hvor tilhørerne erfaringsmæssigt kan forventes at overstige 250 og / eller vi vælger,

at underholde indendørs, er det aftalt med de lokale aktører, som lægger lokaler til,

at de tager ansvar for, at de til enhver tid gældende coronarestriktioner overholdes.

Sådanne steder kan tilhørere blive bedt om fremvise deres coronapas.


Visens skib på Snaptun Havn

Hvad er Visens Skib ?

Fohåbentlig kan Visens Skib i 2021 endelig fejre sit 20 års jubilæum 

og det med mange gratis koncerter på forskellige havne i de indre danske farvande

- og enten får vi igen lidt sponsorstøtte fra velvillige fonde / foreninger / privatpersoner, eller også tømmer vi skibskassen til sidste øre og må fremover nøjes med at underholde som musikalske landkrabber. Men der er før sket mirakler med indholdet i vores skibskasse.


Visens Skib er både en forening og det patenterede varemærke for et underholdende kulturpolitisk fremstød i form af en sommerturné med gratis koncerter af høj kvalitet, som foregår på forskellige havne i de indre danske farvande. Visens Skibs koncerter har til formål at fremme kærligheden til og brugen af vores fælles danske og folkelige vise- og sangskat.


God sangpoesi på dansk; folkelige tekster med kraft og indhold i, der fremføres med engagement og holdning, forsvinder mere

og mere fra kulturevents og fra mediernes programflader til fordel for indholdsløs masseproduceret engelsksproget pop og rock. Hermed forsvinder incitamentet for de mere talentfulde sangskrivere til at bruge vores eget sprog - og det er nu en gang mest autentisk at udtrykke sig på det sprog, man tænker og drømmer på. Besætningen på Visens Skib sejler hver dag under sommertogtet til en ny havn for at underholde gratis med danske sange og viser som en protest mod mediernes mangel på kulturpolitisk ansvar for den gode dansk-sprogede sangpoesi og de optrædende indgår hæmningsløst i svingende modspil og samspil med hinanden og ikke mindst med publikum.


Niels Skouby alias Kaptain Høiben, som ejer SY Ellinor af Ebeltoft alias Visens Skib,

har taget initiativ til den sejlende viseturné, som er det morsomst tænkelige og samtidig mest overbevisende kulturpolitiske fremstød for god dansksproget sangpoesi. Båden stilles gratis til rådighed af Niels og ingen af de vekslende dygtige amatører, semiprofessionelle eller professionelle solister ombord profiterer af koncerterne.


Med venlig hilsen

Søfartsstyrelsen

Siden Niels Skouby og Leni Petersen i 2000 søsatte den første koncertturné, er Visens Skibs årlige sommerturné blevet en stadig mere kendt tradition. Interessen har været støt stigende gennem alle årene, vi har været på farten, og er altid afhængig af den enkelte havns opland og det strålende danske sommervejr, men i 2012 nåede vi i Norsminde Havn vores foreløbige rekord på ca. 750 veloplagte publikummer.

Visens Skibs Sponsorer

Tuborgfondet og Nordea Fonden har sponseret et fantastisk nyt musik- anlæg til Visens Skib!

Besætningen takker de

to fondsbestyrelser for,

at de kan forstå,

hvor fantastisk en idé, Visens Skib faktisk er!

Efter 13 års stormfulde højder til søs og udsættelse for salt,  havnesnavs og det strålende danske sommervejr, fortjente det gamle anlæg egentlig en traditionel bisættelse til søs - men da den slags forurener, må vi desværre sende det på græs.

Kaptain Høiben /

Niels Skouby

4134 3860

niels(a)visensskib.dk