Søens folk

Leverandører af fin

folkelig Kultur for alle  

Der er mange sange,

der skal synges endnu

Derfor er der så mange sange, der skal synges endnu

Sange på dansk; tekster med indhold i, der fremføres med engagement og holdning, forsvinder mere og mere fra kulturevents og fra radio og TVs programflader til fordel for indholdsløs masseproduceret engelsksproget pop og rock. Hermed forsvinder incitamentet for de mere talentfulde sangskrivere til at bruge vores eget sprog. Og det er nu en gang mest ægte at udtrykke sig på det sprog, man tænker og drømmer på.

 

Der er i teorien maksimalt 5.000.000 aftagere af dansksproget sang. Man skulle tro, at dette ville inspirere de store kulturbærende medier i Danmark; DR og TV2 og de andre danske mediemastodonter til at gøre en særlig indsats for de danskere, som forsøger at skrive og fremføre sange på vores eget sprog. Men disse medier satser altovervejende på de genrer, deres programværter selv opfatter som mainstream (på dansk: Medstrøms), - men de tager hermed fuldkommen fejl af danskernes ønsker til god underholdning.

I virkeligheden er der en stor interesse for den danske og handlingsbærende sangpoesi.

Visen elskes og udøves i dag af såvel professionelle som af mange dygtige og engagerede amatører, men også når vores mest elskede professionelle sangskrivere og solister i pop/rock-genren, - som f.eks. Kim Larsen, Sebastian og Anne Dorte Michelsen, - virkelig har noget at fortælle, bliver der sågar en vise ud af det.

 

Besætningen på Visens Skib sejler på turné med danske og nordiske sange og viser på programmet

som en underholdende protestaktion mod mediernes mangel på kulturpolitisk ansvar for den gode sangpoesi. Efterhånden synes vi faktisk også, at det lysner en lille smule, og at der  bliver lidt kortere mellem den dansksprogede sang i de danske medier—og det er meget, meget opmuntrende!

Aftenidyllen i Juelsminde nydes efter endt koncert

Lidt om Visens Skibs sommertogter og musikgenren

Visens Skib tager på sommertogt 

i større og mindre havne i de indre danske farvande. Siden vi i 2000 søsatte den første turné, er Visens Skibs årlige sommertogt blevet en stadig mere kendt tradition. Turnéen bidrager til at udbrede kendskabet til vores fælles nordiske sang- og visetradition med en serie af velbesøgte sommerkoncerter i mindre danske havne.

 

Besætningen sejler uanset vejret og underholder hver aften på en ny havn

- og i løbet af de år, turnéen hidtil har sejlet, har vi kun været nødsaget til at aflyse 3 af de populære visekoncerter på grund af det strålende danske sommervejr.

Vi promoverer en musikgenre, som lider under et ulideligt mediesnobberi

for engelsksprogede mainstream ligegyldigheder, og vi inviterer ikke bare folk som tilskuere, men som deltagere.


Vi afstedkommer at kredsen sluttes, at vi synger og ler sammen og føler det store fællesskab, der ligger i en fælles kultur, fælles humor, fælles sprog og en fælles begrebsverden. Stemningen bliver som oftest så tyk af nærvær ved vores koncerter, at man kan skære stykker af den til at tage med hjem, og det er det folk gør, og det er derfor så mange kommer igen og igen.

 

Koncerterne vil typisk byde på solistunder-holdning på højt niveau blandet med muntre syng-med-sange.  De optrædende indgår hæmningsløst i svingende modspil og samspil med hinanden og publikum. Humor og god kontakt til tilhørerne er altid i højsædet. Repertoiret vil være meget blandet og er aldrig helt fastlagt på forhånd, men udvælges blandt vore bedste danske digtere som f.eks. Halfdan Rasmussen, Sigfred Pedersen, Benny Andersen, Anne Dorte Michelsen m.fl. og fra det svenske og norske kan man desuden risikere viser af f.eks. Evert Taube, Cornelis Vreejswijk og Alf Prøysen.

Niels Skouby kaptajn og initiativtager til den årlige turne' med Visens Skib.